Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

РЕФЛЕКСИВНА ТАБЛИЦЯ  ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 3 клас

Після вивчення теми «Слово. Значення слова»  ,  я____________________:

 

 

 

Знатиму

 

 

 

Умію

це робити

 

Все ще тренуюся, слід покращити

свої знання

Потребую допомоги, треба попрацю-

вати додатково

Оцінка вчителя

1

Які слова називаються синонімами та антонімами.

 

 

 

 

2

Що є слова, які мають кілька значень

 

 

 

 

 

Умітиму

 

 

 

 

1

знаходити в тексті слова з прямим і переносним значенням.

 

 

 

 

2

добирати 1-2 синоніми або  антоніми до поданого слова

 

 

 

 

3

розпізнати багатозначні слова і пояснити їх різне значення

 

 

 

 

4

назвати слова, які звучать однаково, але мають різне значення

 

 

 

 

5

користуватися навчальними словниками

 

 

 

 

 

Застосовуватиму

 

 

 

 

1

у власних висловлюваннях   під час написання творів влучні слова

 

 

 

 

 

РЕФЛЕКСИВНА ТАБЛИЦЯ  ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 3 клас

Після вивчення теми «Іменник»  я___________________________:

 

 

 

Знатиму

 

 

 

Умію це робити

Не зовсім засвоїв, слід покращити

свої знання

Потребую допомоги, треба попрацю-

вати додатково

 

 

Оцінка вчителя

1

Що таке іменник

 

 

 

 

2

Що є іменники, які не змінюються за числами, вживаються тільки в однині або тільки в множині.

 

 

 

 

 

Умітиму

 

 

 

 

1

Розрізняти іменники - назви істот і неістот.

 

 

 

 

2

Розрізняти власні і загальні назви.

 

 

 

 

3

Записувати власні назви.

 

 

 

 

4

Визначати рід іменників.

 

 

 

 

5

Змінювати іменники за числами.

 

 

 

 

6

Розпізнавати  іменники у тексті.

 

 

 

 

7

Самостійно добирати іменники, ставити до них запитання.

 

 

 

 

 

Застосовуватиму

 

 

 

 

1

Доречно вживатиму іменники у власному мовленні.

 

 

 

 

 

 

РЕФЛЕКСИВНА ТАБЛИЦЯ  ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 3 клас

Після вивчення теми «Будова слова » я_____________________________:

 

 

 

 

 

 

Знатиму

 

 

Умію це робити

Не зовсім засвоїв, слід покращити

свої знання

Потребую допомоги, треба попрацювати додатково

 

 

Оцінка вчителя

1

Роль закінчення, кореня, префікса, суфікса у слові.

 

 

 

 

2

Що таке основа слова.

 

 

 

 

3

Які слова називаються спільнокореневими

 

 

 

 

4

Що слова можуть мати нульове закінчення.

 

 

 

 

5

Що таке чергування звуків.

 

 

 

 

6

Коли у словах пишуться префікси с-, з-

 

 

 

 

 

Умітиму

 

 

 

 

1

Розрізняти спільнокореневі слова і форми того самого слова

 

 

 

 

2

Правильно записувати слова з ненаголошеними голосними –е-, -и- в корені слова. Підбирати перевірне слово.

 

 

 

 

3

Перевіряти написання слів з ненаголошеними е-, и- за словником.

 

 

 

 

4

Позначати префікс у словах.

 

 

 

 

5

Утворювати слова за допомогою префіксів.

 

 

 

 

6

Розрізняти префікси і службові слова, правильно їх писати.

 

 

 

 

7

Правильно записувати слова з префіксом роз-, без-, з-, с-.

 

 

 

 

8

Писати слова з апострофом після префіксів і правильно їх переносити .

 

 

 

 

9

Утворювати слова за допомогою суфіксів.

 

 

 

 

10

Робити розбір слова за будовою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЛЕКСИВНА ТАБЛИЦЯ  ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 2 клас

Після вивчення теми «Іменник » я_____________________________:

 

 

 

 

Знатиму

 

 

 

Умію це робити

Не зовсім засвоїв, слід покращити

свої знання

Потребую допомоги, треба попрацю-

вати додатково

 

 

Оцінка вчителя

1

Що таке іменник.

 

 

 

 

2

На які питання відповідають іменники.

 

 

 

 

 

Умітиму

 

 

 

 

1

Ставити питання до назв предметів.

 

 

 

 

2

Добирати слова-назви предметів.

 

 

 

 

3

Розрізняти слова, які відповідають на питання хто? і що?

 

 

 

 

4

Відшукати  з поданих слів іменники.

 

 

 

 

5

Писати велику букву у власних  та малу букву у  загальних назвах.

 

 

 

 

6

Змінювати іменники так, щоб вони називали один предмет чи багато.

 

 

 

 

 

Застосовуватиму

 

 

 

 

1

Доречно вживатиму  іменники у власному мовленні.

 

 

 

 

 

 

РЕФЛЕКСИВНА ТАБЛИЦЯ  ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 2 клас

Після вивчення теми « Прикметник» я_____________________________:

 

 

 

 

Знатиму

 

 

 

Умію це робити

Не зовсім засвоїв, слід покращити

свої знання

Потребую допомоги, треба попрацю-

вати додатково

 

 

Оцінка вчителя

1

Що таке прикметник.

 

 

 

 

2

На які питання відповідають прикметники.

 

 

 

 

 

Умітиму

 

 

 

 

1

Виписувати з поданих слів назви ознак предмета.

 

 

 

 

2

Добирати прикметники до поданих іменників.

 

 

 

 

3

Утворювати прикметники від поданих слів.

 

 

 

 

4

Розпізнавати близькі за значенням прикметники.

 

 

 

 

5

Змінювати прикметники за числами.

 

 

 

 

6

Добирати прикметники, протилежні за значенням.

 

 

 

 

7

Пояснити пряме і протилежне значення прикметників.

 

 

 

 

 

Застосовуватиму

 

 

 

 

1

Доречно вживатиму  іменники у власному мовленні.

 

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар