МО вчителів початкових класів


Віртуальна вчительськаСЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

 «ЦІКАВІ ФАКТИ, ЕКСПЕРИМЕНТИ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ  ТА ДОСЛІДИ  НА УРОКАХ ЯДС 

ЯК ЗАСІБ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ»

8 грудня 2021 року у Смолінському ліцеї №2 відбувся міжшкільний семінар-практикум вчителів початкових класів Смолінської селищної ТГ  «Цікаві факти, експерименти, спостереження та досліди на уроках «Я досліджую світ» як засіб пізнавальної діяльності молодших школярів». 
    Заступник директора з навчально-виховної роботи Смолінського ліцею №2 Подиряко О.А.  у своєму виступі звернула увагу вчителів  на нормативно-правові документи : «Державний стандарт початкової освіти», Типові освітні  програми «Я досліджую світ», «Інструктивно -методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у ЗЗСО у 2021-2022 н.р.» та на  навчально-методичні посібники: «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу»/ Тетяна Гільберг , Світлана Тарнавська, «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу»/ Тетяна Гільберг , Світлана Тарнавська, «Методичні рекомендації щодо організації дослідницької діяльності учнів»/МОН України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 2020 р. .

Вчителі початкових класів  - вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель Курбатова Г.В. і вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель Лукаш Н.А. поділилися досвідом формування у школярів умінь проводити спостереження, експерименти й досліди. Вони звернули увагу на етапи проведення дослідів, приблизну тематику досліджень у 1-2 та 3-4 класах, на відмінності спостережень і дослідів. Учасники семінару мали змогу практично  попрацювати за інструкційною карткою, стали учасниками експериментів. 


Нині згідно з Держаним стандартом початкової освіти та освітньою програмою  «Я досліджую світ» у навчанні надається перевага практичним роботам, демонстраційним і лабораторним дослідам, експериментам, спостереженням у природі, екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних і проблемних завдань, навчальним проектам, а також практичній діяльності з охорони природи. Вимоги до обов’язкових результатів  навчання здобувачів освіти з природничої освітньої галузі визначені як:

 • Виявляє і формулює дослідницькі проблеми.
 • Визначає мету дослідження і висуває гіпотезу.
 • Планує дослідження.
 • Спостерігає, експериментує, моделює.
 • Аналізує та обґрунтовує результати досліджень, формулює висновки.
 • Проводить самоаналіз дослідницької діяльності.

Завдання вчителя - включення здобувачів освіти у практику виконання різноманітних завдань дослідницького характеру, як от:

 • Дослідження-розпізнавання
 • Дослідження-спостереження
 • Дослідження-пошук.

Для ефективної організації дослідницької діяльності учнів вчитель обов’язково повинен  володіти такими уміннями, як:

 • уміння добирати відповідний рівень навчального дослідження залежно від віку та розвитку мислення учнів;
 • уміння поєднувати індивідуальні й колективні, парні форми проведення дослідження на уроці;
 • уміння створювати проблемні ситуації відповідно до мети навчального дослідження, його місця в структурі уроку;
 • уміння організовувати систематичну самостійну пошукову діяльність учнів на уроці, під час якого діти набувають нових знань, засвоюють способи розумової діяльності.

Дослідницька діяльність у початковій школі сприяє загальному розвитку школярів, а також має безпосередній вплив на такі показники розумової діяльності, як уміння: класифікувати; узагальнювати; відбирати всі можливі варіанти рішення; складати програму дій своєї роботи; розглядати об’єкт з різних точок зору; порівнювати різні об’єкти; складати завдання із запропонованої теми; здійснювати самоконтроль.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар